Türkçe yardım ve destek : Genel Açıklama

Nüfus Sayımı nedir?

Sayım, her 10 yılda bir gerçekleştirilen ve bize İngiltere ve Galler’de yaşayan tüm insanlar ve konutlar hakkında bilgi veren bir araştırmadır. Önümüzdeki nüfus sayımı, 21 Mart 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Sayımdan elde edilen bilgiler, yaşadığınız bölgede dil hizmetleri dahil, kamu hizmetlerinin planlanması ve finanse edilmesine yardımcı olur. Örneğin, NHS belli bölgelerde tercümanlık ve mütercim tercümanlık hizmetleri sağlayabilir.

Sayımı, İngiltere ve Galler’de Office for National Istatistics (Ulusal İstatistik Ofisi) (ONS) planlar ve yönetir.

Nüfus sayımına kimler katılmalıdır

Nüfus sayımı siz ve hane halkınız ile ilgili sorular sorar ve sayıma İngiltere ve Galler’deki herkesin katılması önemlidir.

Warning:

Sayım formunu yasa gereği doldurmalısınız

Yanlış bilgi sağlamak veya formu doldurmamak bir suçtur ve £1.000’a kadar para cezası alabilirsiniz. Bazı soruların cevaplanmasının gönüllülük esasına dayandığı açıkça belirtilmiştir. Bu soruları cevaplamamanız suç değildir.

Kişisel bilgileriniz yasalar tarafından korunmaktadır ve gizli tutulur

Birleşik Krallık’ta üç aydan daha kısa bir süre kalmak

Birleşik Krallık’ta üç aydan daha az kısa bir süre kalacaksanız, nüfus sayımını doldurmaktan sorumlu değilsiniz. Evinizin sahibi, sayım formunu doldurabilmeleri için size evde kalan kişilerle ilgili bazı sorular sorabilir.

Sayım formunuzu ne zaman doldurmalısınız

Her Hane halkının nüfus sayımı formunu 21 Mart 2021 Pazar gününde ya da bu tarihten sonra en kısa sürede doldurması gerekir.

Koronavirüs pandemisi süresince durumunuzda değişiklik meydana gelmiş olabilir. Tüm soruları durumunuzun şimdiki haline göre yanıtlayın.