Pomoč in podpora v slovenščini : Izpolnjevanje popisa prebivalstva prek spleta

Za začetek izpolnjevanja popisa prek spleta potrebujete kodo za dostop, ki je natisnjena na dopisu, ki smo vam ga poslali. 16-mestna koda za dostop vsebuje kombinacijo črk in številk.

Primer dopisa o popisu prebivalstva, iz katerega je razvidno, da je koda za dostop na sredini dopisa
Warning:

Kodo za dostop varno shranite. Vnesti jo morate ob vsakem dostopu do popisa prebivalstva prek spleta.

Important information:

Popis prebivalstva morate izpolniti v angleščini. Če živite v Walesu, ga lahko izpolnite tudi v valižanščini.

Če popisa prebivalstva ne morete izpolniti sami, vam lahko pri tem pomaga druga oseba.

Če uporabljate spletna prevajalska orodja, se zavedajte, da vprašanj popisa prebivalstva morda ne bodo prevedla pravilno.

Ste pripravljeni na začetek izpolnjevanja popisa prebivalstva prek spleta?

Start census

Če potrebujete pomoč

Pokličete lahko brezplačno jezikovno linijo za pomoč na številko 0800 587 2021 in prosite za novo kodo za dostop ali pridobite dodatno pomoč v slovenščina.