Slovenčina pomoc a podpora : Prehľad

Čo je sčítanie ľudu?

Sčítanie ľudu je prieskum, ktorý sa koná každých 10 rokov a poskytuje obraz o všetkých ľuďoch a domácnostiach v Anglicku a vo Walese. Nasledujúce sčítanie ľudu sa uskutoční v nedeľu 21. marca 2021.

Informácie zhromaždené pri sčítaní ľudu pomáhajú plánovať a financovať verejné služby v miestnych oblastiach vrátane jazykových služieb. Napríklad NHS možno bude musieť v niektorých regiónoch poskytovať prekladateľské a tlmočnícke služby.

The Office for National Statistics (Úrad pre národnú štatistiku) (ONS) plánuje a vedie sčítanie ľudu v Anglicku a vo Walese.

Kto musí sčítanie absolvovať

Pri sčítaní ľudu sú kladené otázky o vás a vašej domácnosti a je dôležité, aby sa ho zúčastnili všetci v Anglicku a vo Walese.

Warning:

Sčítania ľudu sa musíte zúčastniť zo zákona

Poskytnutie nepravdivých informácií alebo nezúčastnenie sčítania je trestným činom a môžete dostať pokutu až do výšky 1 000 GBP. Niektoré otázky sú zreteľne označené ako dobrovoľné. Ak na tieto otázky neodpoviete, nie je to trestný čin.

Vaše osobné informácie sú chránené zákonom a bude sa s nimi nakladať ako s dôvernými

Pobyt v Spojenom kráľovstve trvajúci menej ako tri mesiace

Nie ste zodpovední za vyplnenie dotazníka sčítania ľudu, ak ste v Spojenom kráľovstve menej ako tri mesiace. Majiteľ vášho ubytovania vám môže položiť niekoľko otázok, aby mohol vyplniť dotazník sčítania ľudu o ľuďoch, ktorý bývajú v domácnosti.

Kedy vyplniť váš dotazník sčítania ľudu

Všetky domácnosti by mali dokončiť vyplňovanie dotazníka sčítania ľudu v nedeľu 21. marca 2021 alebo čo najskôr po tomto dátume. Ak ste odpovedali pred 21. marcom a veci sa zmenili, môžete nám dať vedieť.

Vaše okolnosti sa mohli počas pandémie koronavírusu zmeniť. Odpovedzte na všetky otázky založené na vašej súčasnej situácii.

Ako vyplniť váš dotazník sčítania ľudu

Môžete si zvoliť buď: