סיוע ותמיכה בעברית : סקירה כללית

מהו מפקד האוכלוסין?

מפקד האוכלוסין הוא סקר המתרחש כל עשר שנים המציג לנו תמונה של כל האנשים ומשקי הבית באנגליה ובוויילס. מפקד האוכלוסין הבא מתקיים ביום ראשון, 21 במרץ 2021.

המידע שנאסף ממפקד האוכלוסין עוזר לתכנן ולממן שירותים ציבוריים באזורים מקומיים, כולל שירותי שפה. לדוגמה, שירות הבריאות הלאומי צריך לספק שירותי תרגום ומתורגמנות במחוזות מסוימים.

The Office for National Statistics (המשרד לסטטיסטיקה לאומית) (ONS) מתכנן ומנהל את מפקד האוכלוסין באנגליה ובוויילס.

מי צריך למלא את מפקד האוכלוסין

מפקד האוכלוסין שואל שאלות אודותכם ובני ביתכם, וחשוב שכולם באנגליה ובוויילס ישתתפו.

Warning:

עליכם למלא את מפקד האוכלוסין על פי החוק

זו עבירה לספק מידע כוזב או לא למלא את מפקד האוכלוסין ואתם עלולים להיקנס בסכום של עד 1,000 ליש"ט. חלק מהשאלות מתויגות בבירור כרצוניות. אין זו עבירה אם אינכם עונים על שאלות אלה.

המידע האישי שלכם מוגן בחוק ויישמר בסודיות

שהייה בבריטניה למשך פחות משלושה חודשים

אינכם אחראים למילוי מפקד האוכלוסין אם אתם שוהים בבריטניה פחות משלושה חודשים. הבעלים של מקום האירוח שלכם עשויים לשאול אתכם כמה שאלות על מנת שיוכלו למלא את מפקד האוכלוסין לגבי האנשים השוהים במשק הבית.

מתי עליכם למלא את מפקד האוכלוסין שלכם

על כל משקי הבית להשלים את מפקד האוכלוסין ביום ראשון, 21 במרץ 2021 או בהקדם האפשרי. אם מילאתם את מפקד האוכלוסין לפני 21 במרץ ומצבכם השתנה, תוכלו להודיע ​​לנו על כך.

ייתכן שהנסיבות שלכם השתנו במהלך מגפת נגיף הקורונה. ענו על כל השאלות על סמך מצבכם כפי שהוא כעת.

כיצד למלא את מפקד האוכלוסין שלכם

אתם יכולים לבחור אחת מהשתיים: