Ελληνικά βοήθεια και υποστήριξη : Σύνοψη

Τι είναι η απογραφή;

Η απογραφή είναι μια έρευνα που πραγματοποιείται κάθε 10 χρόνια και μας δίνει μια εικόνα σχετικά με όλα τα άτομα και τα νοικοκυριά στην Αγγλία και την Ουαλία. Η επόμενη απογραφή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την απογραφή βοηθούν στον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του ΗΒ) ίσως χρειαστεί να παράσχει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε συγκεκριμένες περιοχές.

The Office for National Statistics (Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) (ONS) σχεδιάζει και διεξάγει την απογραφή στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ποιος πρέπει να συμπληρώσει την απογραφή

Η απογραφή θέτει ερωτήσεις σχετικά με εσάς και το νοικοκυριό σας και είναι σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι στην Αγγλία και την Ουαλία.

Warning:

Υποχρεούστε βάσει νόμου να συμπληρώσετε την απογραφή

Η παροχή ψευδών στοιχείων ή η μη συμπλήρωση της απογραφής αποτελεί αδίκημα και μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο έως 1.000 λίρες. Ορισμένες ερωτήσεις είναι σαφώς σημειωμένες ως προαιρετικές. Δεν αποτελεί αδίκημα εάν δεν τις απαντήσετε.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νομοθεσία και θα τηρηθούν εμπιστευτικές

Διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από τρεις μήνες

Δεν είστε υπεύθυνος/η για τη συμπλήρωση της απογραφής, εάν διαμένετε στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από τρεις μήνες. Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας σας ενδέχεται να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις προκειμένου να συμπληρώσει την απογραφή για τα άτομα που διαμένουν στο νοικοκυριό.

Πότε πρέπει να συμπληρώσετε την απογραφή

Όλα τα νοικοκυριά θα πρέπει να συμπληρώσουν την απογραφή την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 ή το συντομότερο δυνατό μετά από αυτήν την ημερομηνία.

Οι συνθήκες σας ίσως να άλλαξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις βάσει της τρέχουσας κατάστασής σας.