Waxa uu tirokoobku yahay

Tirokoobku waa xog-ururin dhacda 10 sanno oo kasta oo sawir inaga siisa dhammaan dadka iyo qoysaska ku nool Northern Ireland.

Tirokoobku wuxuu qof walba weydiinayaa su’aalo isku mid ah oo ku saabsan maalin isku mid ah - Maalinta Tirokoobka: Axad 21 Maarso 2021.

Macluumaadka lagu uruuriyo tirokoobka ayaa loo isticmaalaa in ay ka caawiso sameynta go'aamo ku saabsan sida adeegyada muhiim ah sida waxbarashada, gaadiidka dadweynaha iyo caafimadka loo qorsheeyo loona maalgeliyo.

Sharci ahaan waa in aad buuxisaa tirokoobka. Haddii aadan sidaa samayn, ama aad bixiso macluumaad been ah, waxaa lagugu ganaaxi karaa ilaa £1,000.