Čo je sčítanie ľudu

Sčítanie ľudu sa koná každých 10 rokov a poskytuje obraz o všetkých ľuďoch a domácnostiach v Severnom Írsku.

Sčítanie ľudu kladie všetkým rovnaké otázky v ten istý deň - Deň sčítania ľudu: Nedeľa 21. marec 2021.

Informácie zozbierané pri sčítaní sa používajú na pomoc pri rozhodovaní o plánovaní a financovaní životne dôležitých služieb, ako sú vzdelávanie, doprava a zdravie.

Sčítania sa podľa zákona musíte zúčastniť. Ak tak neurobíte alebo poskytnete nepravdivé informácie, môžete dostať pokutu až do výšky 1 000 GBP.