Czym jest spis ludności

Spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Irlandii Północnej.

Wszystkim respondentom zadawane są te same pytania dotyczące tego samego dnia – dnia powszechnego spisu ludności: Niedziela, 21 marca 2021 r.

Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i finansowania kluczowych usług, takich jak edukacja, transport i ochrona zdrowia.

Udział w spisie stanowi wymóg prawny. Niewypełnienie kwestionariusza lub podanie nieprawdziwych informacji może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 GBP.