Cén rud é an daonáireamh?

Ní tharlaíonn an daonáireamh ach uair amháin gach deich mbliana agus tugtar léargas ann ar gach duine agus gach líon tí i dTuaisceart Éireann.

Sa daonáireamh cuirtear na ceisteanna céanna ar gach duine faoin lá céanna - Lá an Daonáirimh: Domhnach 21 Márta 2021.

Úsáidtear an fhaisnéis a bhailítear sa daonáireamh le cinntí a dhéanamh faoin dóigh a bpleanáiltear agus a maoinítear seirbhísí ríthábhachtacha amhail oideachas, iompar agus sláinte.

De réir an dlí, caithfidh tú an daonáireamh a chomhlánú. Mura gcomhlánóidh, nó má thugann tú faisnéis bhréige, d'fhéadfaí tú a chúiseamh agus fíneáil suas le £1,000 a ghearradh ort.

Nuair a chomhlánófar an daonáireamh

Ba chóir an Ceistiúchán Líon Tí a chomhlánú faoin Domhnach 21 Márta 2021 nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin. Ba chóir na feagraí a bheith faoi do líon tí ar an dáta seo.

Mura gcomhlánóidh tú do dhaonáireamh, d'fhéadfadh ball dár bhfoireann allamuigh dhaonáirimh cuairt a thabhairt ort go gearr i ndiaidh Lá an Daonáirimh.