Co je sčítání lidu

Sčítání lidu je průzkum, který se provádí jednou za 10 let a poskytuje obrázek o všech lidech a domácnostech v Severním Irsku.

Otázky v rámci sčítání lidu jsou pro všechny stejné a týkají se stejného dne – dne sčítání lidu: Neděle 21. března 2021.

Informace získané ze sčítání lidu slouží jako podklad pro rozhodování o tom, jak plánovat a financovat důležité služby, jako je školství, zdravotnictví a doprava.

Účast na sčítání lidu je ze zákona povinná. Pokud se nezúčastníte nebo uvedete nepravdivé údaje, bude vám hrozit trestní stíhání a finanční postih ve výši až 1000 liber.