Какво представлява Преброяването

Преброяването се извършва само веднъж на всеки 10 години и ни предоставя картина на всички хора и домакинства в Северна Ирландия.

При преброяването на всички се задават същите въпроси за същия ден - деня на преброяването: Неделя 21 март 2021 г.

Информацията, събрана в Преброяването, се използва за вземане на решения относно планирането и финансирането на важни услуги, като образование, транспорт и здраве.

Законът изисква да попълните въпросника за преброяването. Ако не направите това или предоставите невярна информация, може да бъдете подведени под отговорност и глобени до 1000 британски лири.