Pomoč in podpora v slovenščini : Pregled

Kaj je popis prebivalstva?

Popis prebivalstva je raziskava, ki se izvede vsakih 10 let in nam zagotovi sliko o vseh osebah in gospodinjstvih v Angliji in Walesu. Naslednji popis prebivalstva bo v nedeljo, 21. marca 2021.

Podatki, ki jih zberemo v popisu prebivalstva, nam pomagajo pri načrtovanju in financiranju javnih storitev na lokalnih območjih, vključno z jezikovnimi storitvami. Na primer, NHS mora v določenih regijah morda zagotavljati storitve prevajanja in tolmačenja.

Popis prebivalstva v Angliji in Walesu načrtuje ter izvaja The Office for National Statistics (Urad za nacionalno statistiko) (ONS).

Kdo mora izpolniti popis prebivalstva?

Popis prebivalstva vsebuje vprašanja o vas in vašem gospodinjstvu. Pomembno je, da sodelujejo vsi posamezniki v Angliji in Walesu.

Warning:

Popis prebivalstva morate izpolniti po zakonu

Če posredujete napačne informacije ali popisa ne izpolnite, se vam lahko naloži kazen v višini največ 1.000 GBP. Nekatera vprašanja so jasno označena kot prostovoljna. Če teh ne izpolnite, kaznivega dejanja ne storite.

Vaši osebni podatki so zaščiteni z zakonom in bodo ostali zaupni

Prebivanje v ZK manj kot tri mesece

Če v ZK prebivate manj kot tri mesece, za izpolnjevanje popisa prebivalstva niste odgovorni. Lastnik stanovanja, v katerem prebivate, vam bo morda postavil nekaj vprašanj, da bo lahko izpolnil popis prebivalstva v zvezi z osebami, prisotnimi v gospodinjstvu.

Kdaj je treba izpolniti popis prebivalstva?

Vsa gospodinjstva morajo popis prebivalstva izpolniti v nedeljo, 21. marca 2021, ali čim prej po navedenem datumu.

Vaše okoliščine so se med pandemijo koronavirusa morda spremenile. Na vsa vprašanja odgovorite glede na trenutno situacijo.