Pomoc i wsparcie w języku polskim : Wypełnianie kwestionariusza powszechnego spisu ludności w Internecie

Aby rozpocząć wypełnianie kwestionariusza spisu w Internecie, potrzebny będzie kod dostępu podany w przesłanym piśmie. Kod będzie składać się z 16 liter i cyfr.

Przykładowe pismo dotyczące powszechnego spisu ludności ze wskazaniem, że kod dostępu został przedstawiony w części środkowej
Warning:

Kod dostępu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Należy wprowadzać go podczas każdego logowania się, aby uzyskać dostęp do kwestionariusza spisu w Internecie.

Important information:

Kwestionariusz spisu musi zostać wypełniony w języku angielskim. Osoby mieszkające w Walii mogą wypełnić go w języku walijskim.

Kwestionariusz może zostać wypełniony przez osobę trzecią. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w jego wypełnieniu.

Korzystając z narzędzi wspomagających tłumaczenie w Internecie, należy pamiętać, że pytania kwestionariusza mogą być przetłumaczone niepoprawnie.

Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia wypełniania kwestionariusza w Internecie?

Start census

Jeśli potrzebna jest pomoc

Nowy kod dostępu oraz dalszą pomoc w języku polskim można uzyskać, kontaktując się z naszą bezpłatną linią językową pod numerem telefonu 0800 587 2021.