Pomoc i wsparcie w języku polskim : Wypełnianie kwestionariusza powszechnego spisu ludności w wersji drukowanej

Przesłanie drukowanego kwestionariusza pocztą można zamówić, dzwoniąc pod bezpłatny numer linii językowej 0800 587 2021, pod którym można porozmawiać w języku polskim.

Important information:

Kwestionariusz spisu musi zostać wypełniony w języku angielskim. Osoby mieszkające w Walii mogą wypełnić go w języku walijskim.

Kwestionariusz może zostać wypełniony przez osobę trzecią. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w jego wypełnieniu.

Broszury informacyjne ułatwiające wypełnienie kwestionariusza dotyczącego gospodarstwa domowego

Broszura, którą można pobrać w języku polskim, ułatwia wypełnienie kwestionariusza w wersji drukowanej. Można również zadzwonić pod bezpłatny numer linii językowej 0800 587 2021, aby zamówić przesłanie broszury pocztą. W broszurze znajdują się tłumaczenia wszystkich pytań kwestionariusza spisu w języku polskim.

Pytania w kwestionariuszu dla osób mieszkających w Walii różnią się nieznacznie od pytań dla osób mieszkających w Anglii. Należy upewnić się, że pobrano właściwą broszurę.

Important information:

Odpowiedzi na pytania należy wpisać do kwestionariusza w wersji drukowanej. Nie należy wpisywać ich do broszury.

Osoby mieszkające w Anglii

Osoby mieszkające w Walii

Jeśli potrzebna jest pomoc

Aby uzyskać pomoc w języku polskim, można skontaktować się z naszą bezpłatną linią językową pod numerem telefonu 0800 587 2021.