Pomoc a podpora v Češtině : Přehled

Co je sčítání lidu?

Sčítání lidu je průzkum, který se provádí jednou za 10 let a poskytuje obrázek o všech lidech a domácnostech v Anglii a Walesu. Další sčítání lidu proběhne v neděli 21. března 2021.

Informace shromážděné ze sčítání lidu nám umožňují plánovat a financovat veřejné služby v jednotlivých regionech včetně jazykových služeb. Například NHS možná bude muset v některých oblastech poskytovat překladatelské a tlumočnické služby.

Sčítání lidu v Anglii a Walesu plánuje a provádí Office for National Statistics (Národní statistický úřad) (ONS).

Kdo musí vyplnit dotazník ke sčítání lidu

V dotazníku jsou otázky zaměřené na vás a vaši domácnost a je důležité, aby se sčítání lidu zúčastnili všichni v Anglii a Walesu.

Warning:

Účast na sčítání lidu je ze zákona povinná

Neúčast na sčítání lidu nebo uvedení nepravdivých údajů se považuje za trestný čin a hrozí za něj finanční postih ve výši až 1000 liber. Některé otázky jsou jasně označeny jako dobrovolné. Pokud na ně neodpovíte, nejedná se o trestný čin.

Vaše osobní informace jsou chráněny zákonem a zůstanou důvěrné.

Pobyt na území Spojeného království po dobu kratší než tři měsíce

Pokud pobýváte na území Spojeného království po dobu kratší než tři měsíce, povinnost vyplnit dotazník ke sčítání lidu se vás netýká. Majitel vašeho bydlení vám může položit pár otázek, aby mohl odpovědět na otázky ohledně lidí pobývajících v jeho domácnosti.

Kdy vyplnit dotazník sčítání lidu

Všechny domácnosti musí vyplnit dotazník ke sčítání lidu v neděli 21. března 2021, nebo co možná nejdříve po tomto datu.

Možná u vás došlo ke změně okolností během pandemie koronaviru. Odpovězte na všechny otázky podle současné situace.