Помощ и подкрепа на български : Общ преглед

Какво представлява преброяването?

Преброяването е проучване, което се извършва на всеки 10 години и ни предоставя картина на всички хора и домакинства в Англия и Уелс. Следващото преброяване ще се проведе в неделя 21 март 2021 г.

Информацията, събрана от преброяването, помага за планиране и финансиране на обществени услуги в местни региони, включително езикови услуги. Например NHS може да се нуждае от предоставяне на писмени и устни преводи в конкретни региони.

The Office for National Statistics (Офисът за национална статистика) (ONS) планира и провежда преброяването в Англия и Уелс.

Кой трябва да попълни Въпросника за преброяването

При преброяването се задават въпроси за Вас и Вашето домакинство и е важно всеки в Англия и Уелс да участва.

Warning:

Законът изисква да попълните Въпросника за преброяването

Представлява нарушение, ако предоставите невярна информация или не попълните формуляра за преброяването, и може да бъдете глобени до 1000 британски лири. Някои въпроси са ясно обозначени като доброволни. Не представлява нарушение, ако не отговорите на тези въпроси.

Вашата лична информация е защитена от закона и ще бъде запазена поверителна

Престой в Обединеното кралство за по-малко от три месеца

Вие не отговаряте за попълването на формуляра за преброяването, ако сте в Обединеното кралство за по-малко от три месеца. Собственикът на Вашето жилище може да Ви зададе някои въпроси, за да може да се попълни формулярът по проучването за лицата, които са в домакинството.

Кога да попълните своя Въпросник за преброяването

Всички домакинства трябва да попълнят въпросника за преброяването в неделя 21 март 2021 г. или възможно най-скоро след това. Ако сте отговорили преди 21 март и обстоятелствата са се променили, можете да ни информирате.

Вашите обстоятелства може да са се променили по време на епидемията от коронавирус. Отговорете на всички въпроси въз основа на Вашата ситуация, както е в момента.